Strona główna BIP
Związek Międzygminny - Biuletyn Informacji Publicznej www.nida2000.realnet.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin:Bejsce,Opatowiec,Kazimierza Wielka,Koszyce i hurt Szczurowa
Klauzule informacyjne RODO
OSAD NA WODZIE PO PRZEGOTOWANIU - RAPORT

 NIDA 2000

Dane teleadresowe
Informacja o Związku
Statut
Zgłaszanie awarii wodociągu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 Wyniki badań wody

W roku 2011
w roku 2012
W roku 2013
w roku 2014
w roku 2015
w roku 2016
w roku 2017
w roku 2018
w roku 2019

 Wyniki badań ścieków

W roku 2015

 BIP-Informacje ogólne

Charakterystyka BIP-u
Niepublikowane w BIP

 Władze Związku

Władze Zgromadzenia
Komisja Rewizyjna
Zarząd Związku
Skarbnik Związku

 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

 Jednostki organizacyjne

Zakład Usług Wodnych NIDA w Starym Korczynie

 Uchwały

Uchwały Zgromadzenia
Uchwały Zarządu

 Budżet

Sprawozdania finansowe
Budżet Związku na 2009 rok
Budżet Związku na 2008 rok
Dług Związku Międzygminnego NIDA 2000
Budżet Związku na 2011 rok
Budżet Związku na 2012r.
Budżet Związku na 2013r.
Budżet Związku na 2014 rok
Budżet Związku na 2015 rok
Budżet Związku na 2016 rok
Budżet Związku na 2017 rok
Budżet Związku na 2018 rok

 Zarządzenia

Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Niepublikowane w BIPDo druku

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

       Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

       Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

       Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

       Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na poszechnie używany nośnik informacji.

       Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

       Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, ksero dokumentacji, przeniesienie danych na dyskietkę, płytę CD) lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (przygotowanie infomacji w formie elektronicznej), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

       Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

- informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

- informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

- tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących
      funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,
      w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.


Zalaczone pliki
wniosek_inf_publ.pdfWniosek o udostępnie informacji publicznej (wniosek_inf_publ.pdf - 63.928 KB)
Data publikacji: 2011-08-11 11:08:17 Redaktor: Przemysław Sojka
zmiana ogloszenia.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana ogloszenia.pdf - 25.026 KB)
Data publikacji: 2013-04-25 08:33:20 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: dot. ogłosznia nr 152046 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
Ogl_241517 - 2014.pdfOgłoszenie (Ogl_241517 - 2014.pdf - 58.055 KB)
Data publikacji: 2014-11-20 17:00:35 Redaktor: Przemysław Sojka
SIWZ_241517-2014.pdfSIWZ (SIWZ_241517-2014.pdf - 177.61 KB)
Data publikacji: 2014-11-20 17:00:47 Redaktor: Przemysław Sojka
zal_do_SIWZ.zipZałacznik do SIWZ (zal_do_SIWZ.zip - 246.124 KB)
Data publikacji: 2014-11-20 17:01:08 Redaktor: Przemysław Sojka
rozstrzygniecie przetargu na energie.pdfWynik przetargu (rozstrzygniecie przetargu na energie.pdf - 79.797 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 10:20:22 Redaktor: Przemysław Sojka
418346 - 2014.pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia (418346 - 2014.pdf - 36.068 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 13:37:39 Redaktor: Przemysław Sojka

Statystyki biezacej stronyWyswietlono: 1841
Wprowadzil: Przemysław Sojka, data utworzenia: 2014-12-23 13:37:39
Opublikowal: Przemysław Sojka, data publikacji: 2014-12-23 13:37:39
Rejestr zmian biezacej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Związek Międzygminny redaguje: Przemysław Sojka
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl