Zarząd ZwiązkuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-07-09 08:41:35

W dniu 15 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego NIDA 2000 dokonało zmiany w Zarządzie Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku:

Przemysław Sojka 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku:

Adam Bodzioch 

 

Członkowie Zarządu:

Adam Pałys - członek Zarządu

Marian Zalewski - członek Zarządu

 

W dniu 29 czerwca 2010 roku do Zarządu został dobrany :

Józef Zuwała - członek ZarząduPowrót