Władze ZgromadzeniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-11-16 13:35:51

Przewodniczący Zgromdzenia Związku:

mgr inż. Sławomir Kowalczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec,

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Załączone pliki:

Wykaz członków Zgromadzenia
(Wykaz Czlonkow Zgromadzenia 2018_2023.pdf - 292.139 KB) Data publikacji: 2020-05-19 12:21:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Powrót