Zamawiajacy: Związek Miedzygminny NIDA 2000

Adres: Stary Korczyn, 28-136 Stary Korczyn
Kontakt: tel. (041) 379-91-26, fax. (041) 379-91-26
E-mail: nida2000@wp.pl, Strona www: www.nida2000.realnet.pl

Numer ID: 16

Data publikacji: 2019-07-11 11:44:46

Przedmiot: Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – Etap II, sołectwa Wielgus i Chruszczyna Wielka

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + załączniki

Przedmiary robót

Dokumentacja techniczna 

Informacja Nr 1 dla wykonawców  

Trasy wodociągu - mapy projektowe

Cześć Technologiczna 

Konstrukcja 

Informacja Nr 2 dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uaktualnione SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2. 

Informacja o wynikach

 Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1731
Wprowadził do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2019-07-11 11:44:46
Opublikował: Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2019-07-11 11:44:51
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2019-08-15 06:30:14

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl