2018 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XIV/53/2018 (u53-2018.pdf - 4011.03 KB)
Data publikacji: 2018-02-02 07:10:44 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XIV/54/2018 (u54-2018.pdf - 863.55 KB)
Data publikacji: 2018-02-02 13:17:14 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2018 rok
Uchwała Nr XV/55/2018 (u55-2018.pdf - 138.215 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 13:38:27 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2017 r.
Uchwała Nr XV/56/2018 (u56-2018.pdf - 139.69 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 13:38:58 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała Nr XV/58/2018 (u58-2018..pdf - 3825.913 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 16:19:15 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XV/59/2018 (u59-2018.pdf - 622.51 KB)
Data publikacji: 2018-07-06 16:15:10 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2018 rok.
Uchwała Nr XVI/61/2018 (u61-2018.pdf - 3644.167 KB)
Data publikacji: 2018-09-24 19:20:33 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2018-2021.
Uchwała Nr XVI/62/2018 (u62-2018.pdf - 311.089 KB)
Data publikacji: 2018-09-24 19:21:15 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2018 rok.

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl