2014 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/59/2014 (u59-2014.pdf - 39.422 KB)
Data publikacji: 2014-02-03 08:04:00 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2014-2019
Uchwała Nr XVII/60/2014 (u60-2014.pdf - 232.432 KB)
Data publikacji: 2014-02-03 08:57:41 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2014 rok
Uchwała Nr XVII/61/2014 (u61-2014.pdf - 36.033 KB)
Data publikacji: 2014-02-03 08:58:17 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2014 rok
Uchwała Nr XVIII/64/2014 (u64-2014.pdf - 31.996 KB)
Data publikacji: 2014-07-02 14:19:05 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2013 r.
Uchwała Nr XVIII/65/2014 (u65-2014.pdf - 32.441 KB)
Data publikacji: 2014-07-02 14:19:50 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.
Uchwała Nr XVIII/66/2014 (u66-2014.pdf - 30.276 KB)
Data publikacji: 2014-07-02 14:20:24 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2014-2019.
Uchwała Nr XVIII/67/2014 (u67-2014.pdf - 186.071 KB)
Data publikacji: 2014-07-02 14:21:21 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.
Uchwała Nr XVIII/68/2014 (u68-2014.pdf - 24.882 KB)
Data publikacji: 2014-07-10 11:53:32 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „NIDA 2000”
Uchwała Nr XIX/69/2014 (u69-2014.pdf - 32.145 KB)
Data publikacji: 2014-11-05 08:11:11 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr X/36/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XIX/71/2014 (u71-2014.pdf - 31.018 KB)
Data publikacji: 2014-11-05 09:21:34 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2014-2019.
Uchwała Nr XIX/72/2014 (u72-2014.pdf - 236.947 KB)
Data publikacji: 2014-11-05 09:22:18 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl