2012 rok
.

Załączone pliki:
Uchwała Nr VII/22/2012 (u22-2012.pdf - 1019.021 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 14:33:44 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego NIDA 2000 na lata 2012-2019
Uchwała Nr VII/23/2012 (u23-2012.pdf - 65.564 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 08:48:52 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie uchwalenia bud'etu Zwiazku Miedzygminnego NIDA 2000 na 2012 rok
Uchwała Nr VII/24/2012 (u24-2012.pdf - 79.293 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 14:39:29 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie ustalenia wysokości składek na 2012 rok
Uchwała Nr VII/25/2012 (u25-2012.pdf - 68.213 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 14:40:06 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie powołania Skarbnika Związku
UChwała Nr VIII/26/2012 (u26-2012.pdf - 69.875 KB)
Data publikacji: 2012-07-06 07:38:24 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Nida 2000 za 2011 r.
UChwała Nr VIII/27/2012 (u27-2012.pdf - 71.439 KB)
Data publikacji: 2012-07-06 07:38:53 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego NIDA 2000 absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała Nr VIII/28/2012 (u28-2012.pdf - 140.451 KB)
Data publikacji: 2012-07-06 07:50:09 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2012-2019.
Uchwała Nr VIII/29/2012 (u29-2012.pdf - 124.529 KB)
Data publikacji: 2012-07-06 07:51:50 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
Uchwała Nr VIII/30/2012 (u30-2012.pdf - 74.015 KB)
Data publikacji: 2012-07-06 07:52:23 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości składek na 2012 rok
Uchwała Nr IX/31/2012 (u31-2012.pdf - 172.266 KB)
Data publikacji: 2012-07-25 12:13:37 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na lata 2012-2019.
Uchwała Nr IX/32/2012 (u32-2012.pdf - 120.167 KB)
Data publikacji: 2012-07-26 09:37:57 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
Uchwała Nr IX/33/2012 (u33-2012.pdf - 75.127 KB)
Data publikacji: 2012-07-26 09:39:23 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości składek na 2012 rok
Uchwała Nr X/37/2012 (u37-2012.pdf - 82.673 KB)
Data publikacji: 2012-09-27 10:38:38 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Uchwała Nr X/35/2012 (u35-2012.pdf - 130.535 KB)
Data publikacji: 2012-10-04 12:51:50 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
Uchwała Nr X/36/2012 (u36-2012.pdf - 31.698 KB)
Data publikacji: 2012-10-04 12:52:21 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr X/38/2012 (u38-2012.pdf - 29.655 KB)
Data publikacji: 2012-10-04 12:53:04 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Związku
Uchwała Nr XI/39/2012 (u39-2012.pdf - 152.854 KB)
Data publikacji: 2013-01-10 12:08:16 Redaktor: Przemysław Sojka
Opis: w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl