Dyrektor
Przemysław Sojka- Dyrektor Zakładu Usług Wodnych NIDA w Starym Korczynie

Związek Międzygminny
Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 3799126 fax. 41 3799126
www.nida2000.realnet.pl